Insights Discovery

Insights Discovery Kleurentraining

Het Insights Discoverymodel is gebaseerd op het werk van de bekende psychiater Carl Gustav Jung, die baanbrekend werk heeft verricht op het gebied van persoonlijkheid. Het helpt mensen op eenvoudige wijze inzicht én begrip te krijgen in het eigen functioneren en dat van anderen. Hiermee wordt onderlinge communicatie en samenwerking op een positieve wijze bevorderd.

Aan de hand van het Persoonlijk Insights Discovery profiel (op basis van de ‘kleurentest’) worden individuele eigenschappen op meerdere dimensies in kaart gebracht. Het model maakt hierbij gebruik van een eenvoudige, herkenbare kleurentaal. Inzicht in dit model helpt je om op effectieve wijze mensen te leren inschatten op hun gedragsvoorkeuren, en hierop af te stemmen. Op deze wijze maak je gemakkelijker contact.

Aanpak Insights Discovery Kleurentraining

Deze training bestaat uit één dag. Insights Discovery Kleurentraining bij Zinerin

Voorbereiding:

Je vult voorafgaand aan de training een online vragenlijst in om je persoonlijk profiel vast te stellen.